Investičná skupina Penta kupuje Adamovské strojárne

Bratislava – Krajský súd v Brne dňa 10.1.2003 na základe doporučenia veriteľského výboru schválil transakciu, ktorou sa investičná skupina Penta stala prostredníctvom svojej akciovej spoločnosti Boardbright Management, a.s., kupcom ADAMOVSKÝCH STROJÁRNÍ, a.s. v konkurze.

Hlavným cieľom nového vlastníka je vyviesť Adamovské strojárne z úpadku, v ktorom sa v súčastnosti nachádzajú. „Chystáme sa zrealizovať komplexnú reštrukturalizáciu, najmä v oblasti organizácie a systému riadenia spoločnosti, vrátane jej kapitálového posilnenia,“ uviedol Martin Kúšik, člen predstavenstva Penta Group.

Penta prostredníctvom svojej spoločnosti Boardbright Management ponúkla najvyššiu kúpnu cenu, mala najlepšie spracovaný podnikateľský plán založený na komplexnej reštrukturalizácii spoločnosti so snahou o minimalizáciu dopadov na zamestnanosť. Spoločnosť už zložila celú čiastku kúpnej ceny a preukázala aj dostatok ďalších prostriedkov pre reštrukturalizáciu spoločnosti.

„Určite zachováme kontinuitu výroby tlačiarenských strojov a budeme sa snažiť vrátiť značku ADAST medzi špičkové firmy pôsobiace v oblasti ofsetovej tlače,“ dodal Martin Kúšik.

Konkurz na Adamovské strojárne bol vyhlásený 8.marca 2002. Hlavnými dôvodmi vyhlásenia boli ekonomické problémy, ktoré vznikli v dôsedku neprehľadného hospodárenia vtedajšieho vedenia, nezrovnalostí v účtovníctve spoločnosti a vysokej vzájomnej zadĺženosti vo vnútri firiem skupiny. Účtovná hodnota Adamovských strojární bola v době vyhlásenia konkurzu 1,3 miliardy Kč.

Skúsenosti s reštrukturalizáciou získala Penta už vo firmách Elektrovod, Drôtovňa Hlohovec, VSŽ Košice a Sanitas. Podiel v Elektrovode Holding, a.s. nakoniec predala Penta v máji 2002 Severomoravskej energetike, a.s. Tiež vo firme Drôtovňa Hlohovec realizovala Penta úspešný projekt reštrukturalizácie a stabilizácie spoločnosti. V decembri 2002 podpísala zmluvu o predaji svojho podielu so zahraničným strategickým investorom Bekaert.

Adamovské strojárne sa špecializujú na výrobu tlačiarenských archových ofsetových strojov. Približne 2/3 produkcie sú určené na export, ktorý smeruje do viac jako 70 krajín celého sveta.

Tlačový kontakt

Gabriel Tóth
PR Specialist and Spokesperson

Telefón +421 2 577 88 192
Mobil +421 908 169 879
toth

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

Twitter
LinkedIn
Facebook