EM&F Group

Penta vstúpila do EM&F v roku 2012 a odvtedy uskutočnila v spoločnosti viaceré ozdravné opatrenia, medzi ktoré patrí:

  • Komplexná reštrukturalizácia dlhu a zabezpečenie stabilného financovania spoločnosti
  • Zmena Corporate Governance, ktorá umožňuje flexibilnejšie rozhodovanie a priamy dohľad nad kľúčovými investíciami
  • Odpredaj non-core aktív spoločnosti medzi ktoré patrila divízia Fashion, jazykových škôl a hračkárstiev Smyk

V súčasnosti drží Penta prostredníctvom svojich spoločností 50% (mínus dve) akcií EM&F a disponuje rozhodovacími právomocami v spoločnosti.

  • Spoločnosť NFI Empik Media & Fashion SA
  • Odvetvie Retail
  • Rok od 2012
  • Miesto Poľsko
  • Stav Aktuálny