Penta Story

Príbeh spolužiakov, ktorí sa rozhodli spolu podnikať a chcú vytvoriť spoločnosť, ktorá by ich dokázala prežiť.

Ako to začalo?

Kapitál Penty pochádza z podnikania zakladajúcich partnerov Mareka Dospivu a Jaroslava Haščáka v Číne. Počas svojho študijného pobytu v Pekingu začali na začiatku deväťdesiatych rokov dovážať čínske textilné výrobky do obchodných reťazcov v Československu.

Spoločne s ďalším budúcim partnerom, Jozefom Oravkinom, začali Dospiva a Haščák v Bratislave obchodovať na rozvíjajúcom sa trhu s cennými papiermi. Na konci roku 1993 založili firmu Penta Brokers, do ktorej prizvali Martina Kúšika a Juraja Herka. Všetci partneri Penty boli spolužiakmi zo štúdií v Moskve a v Československu. Názov spoločnosti Penta tak vyjadruje päť partnerov, ktorí stáli pri zrode firmy.

Zlomový obchod

V roku 1996, keď NAV firmy dosahovalo okolo 50 mil. Sk, presvedčila Penta britský Regents Fund, aby sa pokúsil kúpiť kontrolný balík akcií najväčšieho investičného fondu na Slovensku VÚB Kupón, s hodnotou aktív okolo 9 mld. Sk. V priebehu nákupu akcií sa zakladajúca banka VÚB začala brániť. Britský Regents Fund sa rozhodol z transakcie exitovať. V tomto kľúčovom momente sa Pente podarilo presvedčiť VÚB Banku, aby jej predala svoj podiel a prefinancovala aj nákup akcií, ktoré už získal britský fond. Penta ovládla VÚB Kupón pri priemernej cene nákupu akcií na úrovni približne 20 percent ich reálnej trhovej hodnoty. Akvizícia VÚB Kupón otvorila Pente cestu k tzv. prvej miliarde zisku. To spôsobilo zmeny v ďalšom zameraní firmy.

"Po VÚB Kupóne nám dostatok kapitálu umožnil získavať v podnikoch majoritu, reštrukturalizovať ich, zvyšovať ich trhové podiely a následne takto zhodnotené predať. Toto sú v podstate princípy, na ktorých funguje podnikanie Penty dodnes," povedal Marek Dospiva.

Kapitálové posilnenie prinieslo spoločnosti aj možnosť uchádzať sa o najlepších odborníkov na trhu, ktorých v súčasnosti pracuje v Pente okolo 200 a riadia investičné portfólio s viac ako 25 000 ľudí.

Reštrukturalizácie

V roku 1999 Penta reštrukturalizovala svoje podnikanie do holdingovej podoby s materskou spoločnosťou na Cypre.

V nasledujúcich štyroch rokoch sa jej podarilo uskutočniť viacero úspešných reštrukturalizačných a investičných transakcií na Slovensku. Išlo predovšetkým o: VSŽ, Slovenskú poisťovňu, Slovnaft, Elektrovod, Drôtovňa Hlohovec, či Sanitas. Úspech v týchto obchodoch bol založený na odhodlaní ísť aj do právne komplikovanejších projektov (napr. VSŽ) a na schopnosti reštrukturalizovať firmy (napr. Drôtovňa, neskôr ZSNP).

Päticu partnerov doplnil po odchode Juraja Herka v roku 2002 Jozef Špirko, ktorý pracoval v Pente prakticky od jej začiatku ako investičný manažér.

V roku 2002 už NAV Penty dosahovalo hodnotu na úrovni 2 mld. SK.

Vstup do ČR

V roku 2001 Penta vstúpila na český trh. Aktivity Penty v Prahe začali riadiť Marek Dospiva a Martin Kúšik, ktorí postupne vybudovali silný tím investičných profesionálov.

Na českom trhu Penta zrealizovala predovšetkým rozvoj lekárenskej siete Dr. Max, akvizíciu a rozvoj Fortuny, akvizíciu Aero Vodochody a akvizíciu SmVaK (Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava), ktorá patrí medzi najúspešnejšie leveraged buy-out transakcie v ČR.

Zmena na Private Equity

V roku 2005 Penta vytvorila štruktúru štandardnej private equity firmy

Roky 2002–2006 priniesli vysoký rast NAV skupiny, ktoré sa zvýšilo z cca 70 mil. EUR na 460 mil. EUR (príklady úspešných projektov: investície do zdravotných poisťovní Dôvera, Sidéria, Apollo, vodárenské projekty).

Druhá noha

Popri buy-out biznise sa Penta ešte v roku 2005 rozhodla diverzifikovať svoje portfólio investíciami do real estate. Vstupenkou na trh bol exkluzívny kancelársky projekt v Bratislave, Digital Park, ktorý získal prestížne domáce aj medzinárodné ocenenia za architektúru.

"Za necelé tri roky sme sa ako nováčikovia v real estate stali na Slovensku jedným z top 3 developerov a v roku 2010 sme začali aj v Česku. Našim cieľom je prinášať nadpriemernú architektúru spolu s úžitkovou hodnotou pre náročného klienta," povedal Jozef Oravkin, ktorý je zároveň managing partner Penty pre real estate.

Expanzia

Od roku 2005 začala Penta investovať aj mimo tradičný slovenský a český trh. Prvým signálom bola expanzia už existujúcich platforiem Fortuna a Dr. Maxa do Poľska.

„Uvedomili sme si, že sa začíname byť stredne veľkým investorom a že na investície vo veľkosti 80 – 250 miliónov eur už začína byť slovenský a český trh malý," zdôvodňuje Jaroslav Haščák.

Nasledovalo otvorenie nového zastúpenia v Poľsku, kde Penta v súčasnosti patrí k najaktívnejším investičným skupinám. Poľsko sa stalo jedným z troch kľúčových pôsobísk Penty.

Skutočným prelomom na poľskom trhu bola akvizícia najväčšej nezávislej maloobchodnej siete Žabka s 2000 obchodmi, ktotá bola uzatvorená v lete 2007. Po Aero Vodochody išlo o druhú transakciu Penty, ktorej objem presiahol 100 miliónov eur. V roku 2011 Penta predala Žabku private equity fondu Mid Europa Partners a zaradila ju tak medzi tri najúspešnejšie projekty v celej histórii Penty.

V roku 2012 vstúpila Penta akvizíciou strojárenskej firmy Gehring Technologies na nemecký trh.

V roku 2011 po prvý krát v histórii Penty presiahlo NAV Penty miliardu eur – dosahuje 1,07 miliardy eur, aktíva Penty predstavujú 4,7 miliard eur.

Dlhodobý investor

V roku 2013 Penta zmenila investičnú stratégiu. Zamerala sa na firmy, ktorých ročný ukazovateľ EBITDA presahuje 50 miliónov eur, dominantnými oblasťami dlhodobých investícií sa stalo zdravotníctvo, finančné služby, maloobchod a výroba.

Ku koncu roku 2013 bola dokončená prvá stavba Penty v ČR – administratívne centrum Florentinum, ktoré získalo viacero ocenení vrátane najprestížnejšej ceny v medzinárodnej súťaži Central & Eastern European Real Estate Quality Awards. O rok neskôr bolo dokončené obchodné centrum Bory Mall na Slovensku, Penta taktiež začala s výstavbou novej mestskej štvrte v Prahe, v brownfielde bývalej továrne Walter. V roku 2014 Penta vstúpila na poľský trh, keď začala pripravovať výstavbu dvoch administratívnych centier vo Varšave.

Úplne novou oblasťou sa pre ďalší rozvoj Penty stali médiá. Od roku 2014 sa Penta investične angažuje na slovenskom mediálnom trhu prostredníctvom spoločností News and Media Holding a Petit Press, v roku 2015 kúpila v Čechách spoločnosti Vltava-Labe-Press, Astrosat a Tablet Media.