Scholarship in Slovakia

Fundacja Penta wspiera od 2015 roku ukraińskich studentów, którzy postanowili zdobyć wykształcenie na Słowacji – w formie stypendium i pokrycia kosztów studiów. Program jest ukierunkowany w szczególności na następujące kierunki studiów: ekonomię, medycynę, matematykę i fizykę.

  • Sektor kształcenia
  • Rok od 2015
Strony projektu