Post Bellum

Wspieraniem organizacji non-profit Post Bellum, która wyszukuje i nagrywa wspomnienia świadkówważnychwydarzeń XX wieku, przyczyniamy się do dokumentowania opowieści historycznych, o których się zapomniało lub miało się zapomnieć.

  • Sektor kształcenia
  • Rok od 2014
Strony projektu