Václav Jirků

Václav specjalizuje się w projektach Penty w zakresie zdrowia oraz retailu. Dzięki jego dziewięcioletniej praktyce lekarskiej posiada cenne doświadczenie z sektora zdrowia. Rozwija nowe możliwości inwestycyjne i zarządza aktualnym portfelem zdrowia Penty na wszystkich rynkach.

Václav przyszedł do Penty w 2007 roku. Jako członek zespołów projektowych brał udział w kilku udanych akwizycjach Penty, a w 2011 roku został dyrektorem inwestycyjnym odpowiedzialnym za zarządzanie tymi projektami.

Aktualnie zarządza konsolidacją i kolejną ekspansją sieci aptek Dr. Max w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Jest to jeden z najbardziej udanych projektów w portfelu Penty – sieć Dr. Max jest liderem na rynku czeskim i słowackim oraz jedną z największych polskich niezależnych sieci aptek.

Václav zajmuje się także ekspansją sieci regionalnych szpitali – SvetZdravia – na Słowacji, gdzie Penta ma długoterminowy interes strategiczny, starając się uzyskać znaczące udziały w rynku i pozycję lidera na Słowacji, w Czechach i w Polsce.

Jego portfel projektów zdrowotnych obejmuje także business development sieci przychodni na Słowacji – ProCare. Václav także znacząco przyczynił się do udanej sprzedaży sieci laboratoriów AlphaMedical funduszowi Mid Europa Partners.

Václav Jirků studiował medycynę na Uniwersytecie Karola w Pradze.